loading spinner

Zmluvná / Zákazková výroba

1. Kozmetická výroba

Produkty pod značkami zákazníkov.

Všetky druhy kozmetických výrobkov vyrábame pod vlastnou značkou, no zároveň ponúkame možnosti výroby rôznych produktových línií pod značkami našich zákazníkov. Moderné technologické zariadenia a ich kapacita umožňujú veľmi pružne reagovať na kvalitatívne i množstevné požiadavky trhu. Vďaka tomu môžeme našim klientom ponúknuť služby a výrobky podľa ich predstáv a potrieb.

2. Strojárska výroba

Potrebujete sústružnícke práce, frézovanie, brúsenie, strihanie, ohýbanie, skružovanie alebo iné kovovýrobné práce? Ponúkame vám nabíjanie nožov na všetky druhy nožových valcov koželužských strojov, výrobu prípravkov a výstuh pre galantérnu výrobu, návrhy a výrobu sekacích nožov a strihacích prístrojov alebo akékoľvek iné služby zákazkovej kovovýroby. Môžete si u nás taktiež nechať naprojektovať a realizovať aj stavebné zámočnícke celky ako napríklad zábradlia, schody, mreže, plošiny, brány či ploty.

Výroba sekacích nožov pre galantérne výroby

Výroba galantérnych výztuh

Návrh a výroba sekacích a strihacích prístrojov

Projekcia a realizácia strojných zariadení ľahkého priemyslu

Projekcia a realizácia stavebných zámočníckych celkov (zábradlia, schody, mreže, plošiny)

Sústružnícke práce, frézovanie, brúsenie, strihanie, ohýbanie, skružovanie